FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 161 1 3 366 1 3 573 1 3 779 1 3 986 1 4 196 1 4 403 1
120g offset-papper 3 226 1 3 442 1 3 654 1 3 871 1 4 089 1 4 307 1 4 523 1
200g offset-papper 3 780 1 4 069 1 4 365 1 4 659 1 4 953 1 5 250 1 5 546 1
300g offset-papper 4 067 1 4 398 1 4 730 1 5 064 1 5 400 1 5 738 1 6 076 1
135g Återvunnet papper 3 419 1 3 662 1 3 902 1 4 142 1 4 390 1 4 633 1 4 878 1
170g Återvunnet papper 3 539 1 3 796 1 4 051 1 4 310 1 4 572 1 4 836 1 5 095 1
250g Återvunnet papper 4 210 1 4 565 1 4 918 1 5 271 1 5 626 1 5 984 1 6 344 1
130g Silk-papper 2 562 3 2 759 3 2 955 3 3 027 3 3 333 3 3 366 3 3 395 3
170g Silk-papper 2 640 3 2 848 3 3 057 3 3 128 3 3 477 3 3 540 3 3 572 3
250g Silk-papper 3 151 3 3 427 3 3 632 3 3 709 3 4 266 3 4 343 3 4 417 3
350g Silk-papper 3 361 3 3 669 3 3 880 3 3 959 3 4 607 3 4 779 3 4 860 3
275g Gmund Verge White 8 846 1 9 841 1 10 838 1 11 837 1 12 847 1 13 863 1 14 878 1
275g Gmund Verge Creme 8 846 1 9 841 1 10 838 1 11 837 1 12 847 1 13 863 1 14 878 1
260g Chromokartong 3 606 3 3 681 3 3 754 3 3 831 3 4 488 3 4 565 3 4 640 3
Plast, 125 mikron 5 854 1 6 431 1 7 001 1 7 581 1 8 172 1 8 758 1 9 344 1
Plast, 250 mikron 7 454 1 8 245 1 9 036 1 9 834 1 10 646 1 11 459 1 12 275 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck